you're reading...
Convince, Dragons

“Racial Wars CCG” introduction

Introduction

I’m really pleased to inform you that designing process of fantasy world and card game based on it, has been almost over. Therefore I got a real pleasure of introducing you to next parts of it and also uncover bit of a mystery. Working name of this project is Racial Wars, for a cards game it’s Racial Wars CCG.

Let’s start with some introduction

Wprowadzenie

Jest mi bardzo miło oznajmić, że projektowanie świata fantasy oraz gry karcianej opartej na nim dobiega końca. W związku z tym przypadł mi zaszczyt informowania Was o kolejnych etapach jego rozwoju oraz uchylania rąbka tajemnicy, jaką dotychczas był owiany. Robocza nazwa projektu to Racial Wars, a gry karcianej to Racial Wars CCG.

Na początek, kilka podstawowych informacji.

What’s Racial Wars CCG?

It’s (or to be precise will be in the next year) a collectible card game based on newly created fantasy word that is torn by racial wars. Your goal as a player is to protect your territories and conquer all your enemies.

Czym jest Racial Wars CCG?

Jest (a dokładniej będzie w przyszłym roku) kolekcjonerską grą karcianą osadzoną w nowo powstałym świecie fantasy, rozdartym przez niekończącą się wojnę pomiędzy rasami. Zadaniem gracza jest obrona własnych terenów i zdominowanie terenów przeciwnika.

But what is CCG?

CCG (Collectible Card Game) is often named TCG (Trading Card Game) or Customizable Card Game. It’s a card game in which players are using custom created decks of cards that are available in a game. The most importantly players can create and customise their cards upon their request.

Ale czym jest CCG?

CCG (Collectible Card Game) często nazywana TCG (Trading Card Game) lub Customizable Card Game. Więc jest to gra karciana gdzie gracze używają talii w pełni stworzonych przez siebie z kart dostępnych w całej grze. Najważniejszą rzeczą dla gracza jest to, że w tego typu grach może zbudować sobie talię, tak jak mu się podoba, tak aby odpowiadała jego upodobaniom.

Why to choose Racial Wars CCG?

Simply because it’s the best!

By the time main page of RW-CCG gets ready I’ll try to convince you that statement above is true. In this week, I want to show you “Golden Dragon” Illustration, which will be a powerful unit in Dragons race. Illustration was made by Sandra Duchiewicz.

Dlaczego miałbyś wybrać Racial Wars CCG?

Ponieważ jest najlepsza!

Do czasu aż oficjalna strona gry ruszy, będę starał się na tym blogu przekonywać Was, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe.
Zaczniemy od ilustracji “Złotego Smoka”, który będzie jedną z jednostek smoczej rasy. Ilustracja została wykonana przez Sandrę Duchiewicz.

Golden Dragon by Sandra Duchiewicz

Golden Dragon by Sandra Duchiewicz

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

4 thoughts on ““Racial Wars CCG” introduction

  1. Beautiful detail. The game sounds promising. How many races are to be played and can you have say a two or three race deck? What about the custimization of the cards? How is that going to work out?

    Posted by Cepten | 2011 July 27, 04:42
  2. Looks really good. Are there any demo sets available when its out? Would really like to try and bring it into our TCG market.

    Posted by Eric | 2012 October 4, 15:53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: