you're reading...
Press

Project “Racial Wars CCG” found an investor

Collectible card game Racial Wars is being designed since the middle of last year, currently the alpha tests are being run and the illustrations are being made. The game is not only addressed to young people but to people in all age. Apart from computers and television, there are other entertainments, which might give even more satisfaction. Our game is one of such entertainments, designed so that its level of complexity makes the game more attractive and gives wide range of solutions, and at the same time doesn’t discourage people who don’t like heavy manuals 🙂

Kolekcjonerska gra karciana Racial Wars projektowana jest od połowy zeszłego roku, aktualnie wchodzi już w etapy alfa testów oraz wytwarzane są dla niej ilustracje. Gra skierowana jest nie tylko do młodych ludzi, ale do ludzi z prawie każdego przedziału wiekowego. Poza komputerami i telewizją istnieje jeszcze szereg innych rozrywek, które równie lub nawet bardziej potrafią rozerwać i sprawiać satysfakcję. Do tych rozrywek zalicza się nasza gra, skonstruowana tak, aby jej poziom skomplikowania uatrakcyjniał rozgrywkę i dawał szeroki wachlarz rozwiązań, jednocześnie nie odstraszając osób nie lubiących grubych instrukcji 🙂

We appreciate and thank you for your support shown by visiting our blog and sending emails, and we insist on your staying with us. Especially since the upcoming weeks will reveal first cards and much more wonderful artworks.

Wasze wsparcie okazywane poprzez odwiedzanie naszego bloga oraz wysyłanie maili – doceniamy i dziękujemy, jednocześnie zapraszając do pozostania z nami, szczególnie, że nadchodzące tygodnie odsłonią przed Wami pierwsze karty oraz jeszcze więcej cudownych art-work’ów.

However, the most important event of this week is a gain of strategic investor for our project. It will speed up the final stages of the project and add credibility to meet the deadlines that we set. Except the financial contribution, the investor turned out to be an expert in the subject, his knowledge and long-term experience will be very helpful.

Jednakże, najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, zdecydowanie jest pozyskanie dla naszego projektu inwestora strategicznego. Fakt ten, znacznie zdynamizuje końcowe etapy realizacji projektu oraz uwiarygadnia dotrzymanie terminów, które sobie założyliśmy. Poza wkładem finansowym, inwestor okazał się znawcą tematu i zasili nas swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem branżowym.

Thank you to all those who from the beginning kept fingers crossed for us and supported us with kind words!

Dziękujemy wszystkim, którzy od początku trzymali za nas kciuki i wspierali dobrym słowem!

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: