you're reading...
Press

First meeting with Trefl

First meeting was held on Monday, August 22, 2011 at 12:00 in Krakow premises of the company Trefl. The purpose of it was to work out all the details of production and deadlines.

W poniedziałek 22 sierpnia 2011 o godzinie 12:00 w Krakowskiej siedzibie firmy Trefl odbyło się pierwsze ze spotkań, których celem jest dogranie wszystkich szczegółów dotyczących produkcji i terminów realizacji.

The meeting proceeded in good mood and all participants had a great time. We managed to get all information that we need and even more, because we talked about the possibilities of production of the next edition.

Spotkanie przebiegło w doskonałej atmosferze i wszyscy uczestnicy tryskali humorem. Uzyskaliśmy wszystkie potrzebne nam informacje, a nawet poszliśmy krok dalej rozmawiając o możliwościach produkcji kolejnych edycji.

The most important findings, that we made, were to arrange materials and shapes of packaging, to plan the additional elements, which are necessary when packing of kits, and to maintain deadline of the December release of our game.

Najważniejsze ustalenia jakie udało nam się poczynić to ustalenie materiałów i kształtów opakowań, zaplanowanie elementów dodatkowych, które są niezbędne podczas pakowania zestawów, utrzymanie w mocy terminu grudniowej premiery naszej gry.

Trefl Group

Trefl Group

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: