you're reading...
Convince

Work report

You are probably wondering why we didn’t publish a card this week. After the first publication we received lots of comments about the appearance of the cards. We decided to take them all into account, so each was analysed. Based on the analysis we ordered to improve the appearance of cards and now we’re waiting for the effects. As always, thank you for all emails.

Pewnie zastanawiacie się dlaczego w tym tygodniu nie została opublikowana karta? Po naszej pierwszej publikacji spłynęło do nas bardzo dużo komentarzy dotyczących wyglądu kart. Postanowiliśmy potraktować je wszystkie poważnie i każdy z nich został poddany analizie. Na podstawie wykonanej analizy zleciliśmy poprawienie wyglądu kart i właśnie oczekujemy na jego efekty. Jak zwykle, za wszystkie maile serdecznie dziękujemy.

To make this week worthwhile we decided to pass you the progress report. Decks of cards, which are scheduled for premier, are almost ready so we’re starting to organize a closed tests, more information will be given in separate article. Since the tests will be a closed event, the invitations are necessary. Some of them will be distribute via this blog, so stay with us.

Aby tydzień nie był całkowicie pusty, postanowiliśmy zdać Wam raport z postępu prac. Talie przewidziane na dzień premiery są już prawie gotowe więc przygotowujemy się do zorganizowania zamkniętych testów, o których poinformujemy Was w osobnym artykule. Ponieważ testy będą zamkniętą imprezą, konieczne będzie otrzymanie zaproszenia. Kilka zaproszeń rozdamy za pośrednictwem tego bloga, więc pozostańcie z nami.

It is very likely that the official game and publisher service will be opened in the middle of October, and at the same time the advanced sale with a number of contests and prizes will start.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę Wam również przekazać, że oficjalny serwis gry i wydawnictwa zostanie otwarty w połowie października, wtedy również ruszy przedsprzedaż połączona z wieloma konkursami i nagrodami.

At the end I will show you the illustration of angel race done by Anna Kowalczewska.

Na zakończenie pokażę Wam ilustrację wykonaną przez Annę Kowalczewską do rasy aniołów.

Chained Angel by Anna Kowalczewska

Chained Angel by Anna Kowalczewska

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: