you're reading...
Cards preview, Convince, Savands

Desert Toothed Giant

Introduction

It is time to show you cards of the second race – Savands. They are beings associated with sand and desert and the appearance of the card is based on such colors. The symbol of the race is sandglass because only Savands have ability to manipulate the time.

The strength of the Savand race is based on large sandstones. Worms not only provide the ingredients for production of the time amulets, but also they get rid of intruders on the desert. Card “Desert Toothed Giant” represents the sandstone as a unit of the Savands race.

Wstęp

Nadszedł czas, aby pokazać Wam wygląd kart drugiej rasy – Savandów. Jak na istoty związane z piaskiem i pustyniami przystało, wygląd karty kolorystycznie oparty jest właśnie na barwach z nimi związanymi. Ikoną reprezentującą rasę jest klepsydra, ponieważ jako jedyni posiadają umiejętność manipulacji czasem.

O sile rasy Savandów w dużej mierze decydują wielkie piaskowce. Robale które nie dość, że dostarczają składników do produkcji amuletów czasu, to jeszcze znakomicie czyszczą pustynne połacie z wszelkich intruzów. Karta “Pustynny Zębacz” reprezentuje piaskowca jako jednostkę rasy Savandów.

Technical features

Units, except for the leaders, are the only cards in game which can take the part in the fight. They stand for ordinary people, heroes, monsters and other typical to the given race, fighting characters.
Sandstone is a card subtype. It doesn’t have any specific action, however cards based on this subtype may appear in the deck of cards and they will introduce different modifiers to the game.
[Sun symbol] is a time marker. Time markers stand for current time of day in game and on their bases modifiers are introduced to the game. We will discuss this in another article.
First strike is the keyword which allows the unit to attack before main phase of the fight.

Aspekty techniczne

Jednostki to po za liderami, jedyne karty w grze, które mogą brać czynny udział w walce. Reprezentują zwykłe osoby, bohaterów, potwory i inne typowe dla danej rasy postacie walczące.
Piaskowiec to podtyp karty. Nie posiada przypisanej do siebie żadnej akcji, jednak w talii mogą pojawiać się karty bazujące na tym podtypie i wprowadzające na jego podstawie różne modyfikatory rozgrywki.
[Symbol słońca] to znacznik czasu. Znaczniki czasu odnoszą się do aktualnie obowiązującej pory dnia w rozgrywce i na ich podstawie wprowadzane są modyfikatory rozgrywki, o czym opowiem w innym artykule.
Pierwsze uderzenie to słowo kluczowe, które umożliwia jednostce atak przed główną fazą walki.

065C1 065C1
Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

One thought on “Desert Toothed Giant

  1. Ale te karty są piękne…

    Posted by xlselektor | 2012 February 27, 12:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: