you're reading...
Convince

Otwarcie witryny wydawnictwa (Opening of the Publisher’s website)

I would like to welcome you all on the Pentakl Publisher’s website. We invite you to familiarize yourself with the materials contained on the website. The new things will appear on the website and the already given will be modified each day till the end of December due to website development.

As you probably already noticed, there are still some shortcomings or factual errors (inserts, texts) throughout the website. I can assure you that missing materials will be completed currently.

Pragnę wszystkich serdecznie powitać w serwisie wydawnictwa Pentakl. Zapraszamy Was do zapoznania się z materiałami zawartymi na stronach serwisu. Ponieważ serwis jest cały czas w trakcie budowy, każdego dnia do końca grudnia pojawiać się w nim będą nowe rzeczy, a istniejące będą jeszcze ulegać modyfikacjom.

Jak zapewne już zauważyliście, w wielu miejscach serwisu jest jeszcze dużo niedociągnięć oraz braków merytorycznych (wkłady, teksty). Zapewniam, że na bieżąco będziemy uzupełniać brakujące materiały.

Few words about the Publisher

Our initial reason of establishing a publisher was to publish the Racial Wars game and that supposed to be its only function. However, during talking with our co-workers and other people connected with Trynet.pl Company, many great and inspiring ideas about the activity of the company started to appear, so we decided to add an editorial profile to our company activity.

We welcome all talented authors of games, books and comics with open arms. Feel invited to cooperate with us. It will be pleasure for us to publish the works considered as really good and able to break through the market. You can find more about it in the section for authors.

Kilka słów o samym wydawnictwie.

W pierwotnym założeniu wydawnictwo powstało w celu wydania gry karcianej Racial Wars i miała to być jedyna jego funkcja. Jednak podczas rozmów z współpracownikami oraz innymi osobami związanymi z firmą Trynet.pl, zaczęło pojawiać się tak wiele fajnych i inspirujących pomysłów dotyczących działalności wydawnictwa, że podjęliśmy decyzję o dodaniu profilu wydawniczego do aktualnego zakresu działalności firmy.

Wychodzimy z otwartymi rękami do utalentowanych autorów gier, książek oraz komiksów. Zapraszamy do współpracy z nami. Dzieła, które uznamy za naprawdę dobre i mające szansę zaistnieć na rynku, z przyjemnością wydamy. Więcej o tym w dziale dla autorów.

Few words about upcoming future

Our common goal is to promote the theme of general and popular science fantasy. In order to do that, different parts of the website will be launched and elaborated till the end of the year:

Website for fans of Racial Wars game with many contests, tournaments, and novelties from Ithilion world.

Publisher forum, where the opinions about publisher’s activity and its products, or anything connected with fantasy can be freely expressed.

Publisher’s store. We are negotiating with our suppliers and filling the warehouse. However, I can already tell you there will be few rare things in our offer. The opening around 30th of December.

Author’s website for e-books and e-comics aimed at promotion of young, unknown authors.

http://www.pentakl.eu

Trochę o najbliższej przyszłości.

Naszym ogólnym celem będzie propagowanie tematyki ogólno fantastycznej oraz fanastyczno naukowej. W tym celu do końca roku zostaną uruchomione i dopracowane różne elementy serwisu.

Serwis fanów gry Racial Wars z wieloma konkursami, turniejami oraz nowościami ze świata Ithilion.

Forum wydawnictwa, w którym swobodnie będziecie mogli wyrażać opinie na temat działalności wydawnictwa, naszych produktów i wszystkiego innego co z fantastyką związane.

Sklep wydawnictwa. Jesteśmy na etapie negocjowania warunków z dostawcami i zapełniania magazynu. Jednakże, już mogę wam powiedzieć, że kilka perełek pojawi się w naszej ofercie. Otwarcie około 30 grudnia.

Serwis autorski dla e-książek i e-komiksów, mający na celu promowanie młodych, nieznanych autorów.

http://www.pentakl.pl

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

One thought on “Otwarcie witryny wydawnictwa (Opening of the Publisher’s website)

  1. Zapowiada się ciekawie. Pewnie zajrzę tu od czasu do czasu. Pozdrawiam serdecznie!

    Posted by Tomek - Pobierowo | 2012 January 24, 18:46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: