About
What’s Racial Wars CCG?

It’s (or to be precise will be in the next year) a collectible card game based on newly created fantasy word that is torn by racial wars. Your goal as a player is to protect your territories and conquer all your enemies.

Czym jest Racial Wars CCG?

Jest (a dokładniej będzie w przyszłym roku) kolekcjonerską grą karcianą osadzoną w nowo powstałym świecie fantasy, rozdartym przez niekończącą się wojnę pomiędzy rasami. Zadaniem gracza jest obrona własnych terenów i zdominowanie terenów przeciwnika.

But what is CCG?

CCG (Collectible Card Game) is often named TCG (Trading Card Game) or Customizable Card Game. It’s a card game in which players are using custom created decks of cards that are available in a game. The most importantly players can create and customise their cards upon their request.

Ale czym jest CCG?

CCG (Collectible Card Game) często nazywana TCG (Trading Card Game) lub Customizable Card Game. Więc jest to gra karciana gdzie gracze używają talii w pełni stworzonych przez siebie z kart dostępnych w całej grze. Najważniejszą rzeczą dla gracza jest to, że w tego typu grach może zbudować sobie talię, tak jak mu się podoba, tak aby odpowiadała jego upodobaniom.

Why blog?

Until official game site will be published (Racial Wars Official WebSite), we want to share with you information about Racial Wars CC game. The main objective of this blog is to prepare you for that what is coming, Racial Wars.

Dlaczego blog?

Do czasu aż oficjalna strona gry zostanie opublikowana (Racial Wars Official WebSite), chcemy się z wami dzielić informacjami na temat gry Racial Wars CCG. Głównym celem tego bloga jest przygotowanie was na to co nadchodzi, Racial Wars.

Who we are?

We are people with passion to card games – card games in whole scope. We played a lot and every time when cards was on table, we wanted to change or improve something in game-play. Finally, decision was made: We Have To Create Our Own Game, and it code-name is Racial Wars.

Additionally we gained great support from Trynet.pl company. They invested in this project and showed us that our dreams can come true.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi z pasją do gier karcianych – gier karcianych w całym ich zakresie. Graliśmy dużo i za każdym razem kiedy karty były na stole chcieliśmy coś zmieniać lub poprawiać w rozgrywce. Ostatecznie decyzja zapadła: Musimy Stworzyć Własną Grę, a nazwa jej to Racial Wars.

Dodatkowo otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony firmy Trynet.pl. Zainwestowali i pokazali nam, że nasze marzenia mogą się zrealizować.

Frequency

We will share at least one games mystery, each week. On special occasions, like press articles and awards posts will be written often.

Częstotliwość

Co tydzień ujawnimy przynajmniej jedną tajemnicę dotyczącą gry. Na specjalne okazje związane z publikacjami prasowymi i nagrodami posty będą dodawane częściej.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Racial Wars CCG subscription.
Subskrypcja Racial Wars CCG.

Join 8 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: